سرور مجازی ترکیه

TR-1

Starting from
135,000 تومان
Monthly

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 25 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-2

Starting from
150,900 تومان
Monthly

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-3

Starting from
245,000 تومان
Monthly

 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-4

Starting from
345,000 تومان
Monthly

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 50 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-5

Starting from
425,000 تومان
Monthly

 • 8 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 60 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور