اضافه شدن سرور ابری H1

اضافه شدن سرور ابری به تجهیزات زیر ساخت نوژن با امکانات پهناباند نامحدود امکان ارائه سرور با پورت 10 گیگابایت بر ثانیه

 

25th Jul 2020
3 4 5