سرور مجازی فنلاند

Finland-0

شروع از
145,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 50 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • OVH موقعیت سرور

Finland-1

شروع از
250,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • OVH موقعیت سرور

Finland-2

شروع از
310,000 تومان
ماهانه

 • 4 گیگابایت رم
 • 3 گیگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • OVH موقعیت سرور

Finland-3

شروع از
570,000 تومان
ماهانه

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 100 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • OVH موقعیت سرور

Finland-4

شروع از
650,000 تومان
ماهانه

 • 8 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 100 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • OVH موقعیت سرور

Finland-5

شروع از
910,000 تومان
ماهانه

 • 12 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 150 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • OVH موقعیت سرور