سرور مجازی تخفیفی

خرید 5 عدد سرور مجازی به صورت همزمان با 50 درصد تخفیف

Offer 50

شروع از
50,000 تومان
ماهانه

 • 3 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 50 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

Offer turkiye

شروع از
90,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 50 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • comnet موقعیت سرور

Yalda-00

345,000 تومان
ماهانه

به انتخاب مشترک سیستم عامل
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

VIP-ram 4

شروع از
110,000 تومان
ماهانه

 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • .10و1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • انتخاب شما موقعیت سرور

Yalda-DV-01

1,650,000 تومان
ماهانه

 • 32گیگابایت رم
 • 2*intel Xeon 5650 2.7GHz پردازنده
 • 240 SSD هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه-coment موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

Yalda-Hostdl

350,000 تومان
ماهانه

 • 1000000مگابایت فضا
 • نامحدود ماهانه پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ایران موقعیت
 • Windows2016-IIs کنترل پنل

IV-takhfif1

420,000 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 500 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-takhfif2

شروع از
75,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-takhfif3

750,000 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-takhfif4

550,000 تومان
ماهانه

 • 12 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 200 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • هتزنر موقعیت سرور

IV-takhfif -10

500,000 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • 16 گیگاهرتز پردازنده
 • 500 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک/پارس آنلاین موقعیت سرور

host-5gb

45,000 تومان
ماهانه

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانتاف تی پی
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 5000 نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • 60 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
 • cpanel کنترل پنل

Turk-16

شروع از
500,000 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 250 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • Coment موقعیت سرور